Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri Lanka

GN Division wise Population

 

Population Of GN Division - January 2016
Divisional Secretariat Vadamaradchy East
SNO GN No
GN Name
Family Male Female Total Members
1 J/418 Manatkadu 296 515 528 1043
2 J/419 Kudaththanai 414 687 704
1391
3 J/420 Kudaththanai North 175 273 259 532
4 J/421 Potpathy 156 248 271 519
5 J/422 Ampan 238 378 396 774
6 J/423 Nagarkovil East 199 347 370 714
7 J/424 Nagarkovil West 173 320 299 619
8 J/425 Nagarkovil South 106
161 182 343
9 J/426 Chempiyanpattu North 406 603
643 1246
10 J/427 Chempiyanpattu South 220 341 352 693
11 J/428 Maruthankerny 459 673 699 1372
12 J/429 Vaththirayan 390 589 586 1175
13 J/430 Uduththurai 608
915
889 1804
14 J/431 Aliyawalai 403
592 639 1231
15 J/432 Vettrilaikerny 273
432 436 868
16 J/433 Mullian 377
667
649 1316
17 J/434 Pokkaruppu 130
223 236 459
18 J/435 Chundikkulam 0 0 0 0
Total 5023
7964 8138 16102

Population - 2015 Chart View

 
Division Map
Divisional Flag
Divisional Secretary
ds photo.jpg
Who's Online
We have 25 guests online
Divisional Secretariats