Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri Lanka

Geographical Features

G.N. DIVISION Total Area Land Area Large inland Water
Sq.Km Percent Sq.Km Percent Sq.Km Percent
J/418 Manatkadu 5 3% 5 3% _ _
J/419 Kudathanai 6.6 4% 6.6 4% _ _
J/420 Kudakaraiyoor 3.8 2% 3.8 2% _ _
J/421 Potpathy 2.5 2% 2.5 2% _ _
J/422 Ampan 10 7% 10 7% _ _
J/423 Nagarkovil-East 7.2 5% 7.2 5% _ _
J/424 Nagarkovil-West 7.2 5% 7.2 5% _ _
J/425 Nagarkovil- South 12.1 8% 12.1 8% _ _
J/426 Chempianpattu - North 9.5 6% 9.5 6% _ _
J/427 Chempianpattu - South 9.5 6% 9.5 6% _ _
J/428 Maruthankerny 8.2 5% 8.2 5% _ _
J/429 Vathirayan 4 3% 4 3% _ _
J/430 Uduthurai 6.2 4% 6.2 4% _ _
J/431 Aliyawalai 6.2 4% 6.2 4% _ _
J/432 Vettilaikerny 10 7% 10 7% _ _
J/433 Mulliyan 11 7% 10.4 7% 0.6 0%
J/434 Pokkaruppu 16 10% 15 10% 1 1%
J/435 Chundikulam 18 12% 16 10% 2 1%
Total 153 100% 149.4 98% 3.6 2%
 
Division Map
Divisional Flag
Divisional Secretary
ds photo.jpg
Who's Online
We have 23 guests online
Divisional Secretariats