Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri Lanka

Grama Niladhari Details

Grama Niladhari's Name GN Division Name GND No Telephone No
Mr.S.Sujenthini
Manatkadu J/418 077 0239371
Mr.A.Vimalesan Kudaththanai
J/419 077 9907114
Miss.K.Thanusiya
Kudaththanai North
J/420 077 8568826
Mr.N.Balasuntharam Potpathy
J/421 077 6350101
Mr.S.Thomasjude
Ampan
J/422 077 6681528
Mr.K.Subakumar Nagarkovil East
J/423 077 3934057
Mr.S.Thomasjude Nagarkovil West
J/424 077 6681528
Mr.K.Kugathas Nagarkovil South J/425 076 5409872
Mrs.S.Rathiga Chepianpattu North
J/426 077 0872923
Mr.Viththiyapathy Chempiyanpattu South J/427 077 2719382
Mr.V.Thavarasa Maruthankerny
J/428 077 0532133
Mrs.R.Kajaththiri Vaththirajan
J/429 077 4565795
Miss.P.Densiyana Uduththurai J/430 077 9586355
Mr.M.Ambikaibagan Aliyawalai J/431 077 7350380
Miss.A.Miyoorilaxsi Vettrilaikerny J/432 077 1791850
Mr.V.Subeskumar Mullian
J/433 077 7437153
Mr.S.Kantharooban Pokkaruppu J/434 077 3930797
Mr.V.Thavaraja Sundikkulam J/435 077 0532133
 
Division Map
Divisional Flag
Divisional Secretary
ds.jpg
Who's Online
We have 6 guests online