News & Events

20
අගෝ2018
மீன்சந்தை கட்டடம் திறப்புவிழா - வெற்றிலைக்கேணி

மீன்சந்தை கட்டடம் திறப்புவிழா - வெற்றிலைக்கேணி

தேசிய ஒருமைப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்க அமைச்சின் நிதி ஏற்பாட்டில்...

News & Events

20
අගෝ2018
மீன்சந்தை கட்டடம் திறப்புவிழா - வெற்றிலைக்கேணி

மீன்சந்தை கட்டடம் திறப்புவிழா - வெற்றிலைக்கேணி

தேசிய ஒருமைப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்க அமைச்சின் நிதி ஏற்பாட்டில்...

Scroll To Top